ניתן לצרף קבצי png/jpg/jpeg בלבד.


דוח ביצוע

לצורך אימות יש להכניס מספר זהותשימו לב!!
כל הדוחות שיוזנו למערכת מ1.1.2020 השעות יורדות מסל השעות של 2020

פרטים אישיים

מספר זהות מתורגמן*
שם מתורגמן*
מספר זהות לקוח*
שם לקוח*
כתובת
מייל
כתובת מייל לא חוקית {{bNotEmail}} באפשרותך לציין כתובת מייל של הלקוח
נייד

פרטי הזמנה

סוג הזמנה*
סוג תרגום*
מטרת התרגום*
איזור*
שם מקום התרגום*
כתובת מקום התרגום
שם המקום, רחוב ועיר
מספר בית

זמנים

תאריך*
שעת התחלה*
סה"כ שעות תרגום*
מתוכם שעות המתנה
זמן סיום
ידוע לי כי התשלום עבור הרכיבים המפורטים לעיל מותנה באישור החשבונות של המזמין.
בכפוף לביצוע התשלום עבור הרכיבים המפורים ב"פרטי העבודה" ולאור מהות ההתקשרות ביני לבין המזמין. התמורה הנ"ל הינה מלאה, סופית ומוחלטת עבור השירותים שאני נותן ולא תהיה דרישה נוספת מהאמור לעיל.

חתימות

חתימת המתורגמנ/ית*
חתימת לקוח*
שם וחתימת מקום התרגום
לפי דרישת משרד הרווחה יש לצרף אישור מקום התרגום או מסמך המעיד על כך